Nylig innhold av palmaris

 1. P

  Medisin og helse Corona

  Ja, dette med at ein skal sleppa karantene ved naudsynt reise har eg eigentleg lurt på. Verkar meir som moralisme enn smittevernstiltak.
 2. P

  Politikk, religion og samfunn MDG Tråden

  Kva er det eg gjer gale då, sidan eg klarer meg godt med ein e-Golf. Køyrer berre 35-40000 i året men likevel...
 3. P

  Medisin og helse Corona

  Lett å verta smitta om ein sitter så tett :)
 4. P

  Språket vårt.

  Eg har e-ending. Døre, sole.
 5. P

  Språket vårt.

  No lyt du lata att døyri er vel enklare for deg, Arve?
 6. P

  Politikk, religion og samfunn MDG Tråden

  Artig konsept dette. Har ofte sett det argumentert med at om ikkje FRP fekk oppfylt sine valgløfter so måtte eijn sjå på at dei ikkje hadde fleirtal aleine. MDG , på den andre sida har all makt sjølv om dei er små :)
 7. P

  Politikk, religion og samfunn Dårlig kvalitet på norsk grunnskole?

  Eg ser kva du meiner. Likevel, for å kunne finna relevant informasjon er det ein svært stor fordel å ha ein grunnkunnskap slik at du lettare kan vita kva du ser etter. Ein annan ting med å ha eit breiare kunnskapsgrunnlag er at du lettare kan sjå samanhenger då du har fleire knagger å henge...
 8. P

  Politikk, religion og samfunn Dårlig kvalitet på norsk grunnskole?

  Kunnskap og samfunnsforståing er heilt klårt ein uting.... Satan til gjeng!
 9. P

  Medisin og helse Corona

  Trur nok du skal ein del lenger opp i alder før dei fleste er på faste medisiner., utan å kverulera.
 10. P

  Medisin og helse Corona

  Ute på sykkeltur, eller?
 11. P

  Medisin og helse Corona

  Litt dårleg formulert... Utlendingane so tek jobbane og samstundes går på NAV ;)
 12. P

  Medisin og helse Corona

  Det er vel på same nivå som dei som klager over at innvandrarane tek alle jobbane, samstundes med at dei kun går på NAV for å få pengar utan å gjera noko :)
 13. P

  Politikk, religion og samfunn Klimaforskerne regnet rett Hva nå?

  Spørsmålet er jo om dei har hatt generelt rett på den langsiktige trenden? Og det har eg ein mistanke om at dei har hatt.
 14. P

  Diverse Irritasjonstråden

  Som eg nettopp sa til kona: om dei gjer det nekter eg å sjå uansett.
Topp Bunn