Søkeresultater

 1. svart-hvitt

  Toskens Tukkel

  Total Wicked Output Transducers?
 2. svart-hvitt

  MQA - The awakening

  Det var vel ikke akkurat det Tirole sa? https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2014/tirole/facts/
 3. svart-hvitt

  MQA - The awakening

  https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/P9WpO6/stroemming-gir-radikal-omfordeling-og-boer-reguleres-helle-stensbak
 4. svart-hvitt

  MQA - The awakening

  Ja, temaet er større enn «lyd». Synes jeg det er interessant? Ja! Er det mulig å diskutere fullt ut og nyansert på internett? Neppe! ;)
 5. svart-hvitt

  MQA - The awakening

  Dette med etikk og moral er uhyre viktig i denne saken. For selv om man ikke forstår teknikken, kan man ha et syn på etikken.
 6. svart-hvitt

  MQA - The awakening

  Noen ganger begynner jeg å lure på om god litteratur egentlig har noen mening. «Animal farm» handlet ikke om dyr, gjorde den? Kritikerne slaktet boken fordi den zoologisk sett var helt på jordet. I tegnefilmen «Lorax» fortelles om luft på boks, O’Hare Air. Men handler filmen bare om luft? I...
 7. svart-hvitt

  MQA - The awakening

  ??? Se tegnefilmen «Lorax» hvor de selger luft til overpris. Store deler av MQA-kritikken ligger innbakt i denne barnefilmen. - - - Getting something for nothing - - -
 8. svart-hvitt

  MQA - The awakening

  MQA
 9. svart-hvitt

  MQA - The awakening

  Selv i barnefilmen «Lorax» latterliggjøres et foretak som selger luft på boks (til en forurenset by). Men så finner innbyggerne ut at den populære luften på boks, O’Hare Air, ikke er nødvendig og at luften i en frisk by med mye grønt er mye bedre enn O’Hare Air. Det slående her er at det små...
 10. svart-hvitt

  MQA - The awakening

  Det var jo «begge sider» i teflon- og tobakksdebatten også; man trengte vel ikke å være en helt nøytral formidler av næringsinteressene hvis man var en forbrukerjournalist i slike tilfeller, spesielt ikke når næringsinteressene lyver?
 11. svart-hvitt

  MQA - The awakening

  Hvorfor latterliggjør du et innspill om forbrukerinteresse vs. foretakets interesse? MQA er for øvrig finansiert gjennom virksomhet knyttet til et av de to bildene ovenfor.
 12. svart-hvitt

  MQA - The awakening

  Vi har etter hvert mange eksempler på forbruker vs foretak. I alle tilfelllene sto partene på sitt. Og mange som kjempet mot foretaket ble latterliggjort. Kanskje MQA-motstanderne har slike historier i bakhodet?
 13. svart-hvitt

  MQA - The awakening

  Amen👍🏻
 14. svart-hvitt

  MQA - The awakening

  Ny vending i MQA-krigen. GoldenOne doxxet?
 15. svart-hvitt

  MQA - The awakening

  CLARITY Det er ikke tilfeldig at McGill undersøkte «clarity». BS trekker ofte frem «clarity» som kvalitet ved MQA.
 16. svart-hvitt

  MQA - The awakening

  Ufrivillig morsom?🤔😱
 17. svart-hvitt

  MQA - The awakening

  På meg virker det som opportunisme som AES burde slå ned på (gi anmerkning i «boka»). Det slår ikke heldig tilbake på AES hvis folk i realiteten skriver materiell for å promotere spesifikke kommersielle interesser uten at det fremgår eksplisitt. Hvor er etisk komité?
 18. svart-hvitt

  MQA - The awakening

  En ting jeg lurer på, er hvorfor BS siterer en AES-artikkel i sitt tilsvar til Golden. I AES-artikkelen som BS bruker for å avfeie Golden, skriver BS og Craven følgende: «8 NEUTRALITY STATEMENT This paper describes a target for a transparent recording chain for music and natural sounds intended...
 19. svart-hvitt

  MQA - The awakening

  Sier du at Bifrôst er «Golden Proof»? 😂
Topp Bunn