Karaktergivning: Sony EL-kasett og kasett spillere

Feedback by Alpha Male about transaction with Rudi.
Topp Bunn