Karaktergivning: Mekanisk Isolasjonsplattform

Feedback by AudioPhysic about transaction with TAS.
Topp Bunn